Kyläyhdistys

Kolhon kyläyhdistyksen hallitus vuosina 2015- 2016

Kolhon Kyläyhdistys ry:n hallituksen jäsenten yhteystietoja:

Puheenjohtaja
Tuula Juurakko
Onnelantie 7
35990 KOLHO
044-4862287
tuulajuurakko@phpoint.fi

Varapuheenjohtaja
Johanan Järvinen
044-216 2703
johanan.jarvinen@gmail.com

Sihteeri
Katriina Kujala
050-411 0868
katriina.kujala@gmail.com

Taloudenhoitaja
Jenni Mäkinen

Nettipäivystäjä

Eetu Nikkilä

eetu.nikkila@outlook.com

 

 

Varsinaiset jäsenet
Aspinmaa Niina
Juurakko Tuula
Järvinen Johanan
Jääskeläinen Terho
Kujala Katriina
Lehto Teuvo
Läpinen Ritva
Pietiläinen Seija
Pöyhölä Harri

Varajäsenet:
Eskelinen Jari
Happonen Juha
Kouvonen Riitta-Liisa
Kujala Tero
Käpylä Jukka
Lipsonen Marko
Nieminen Vappu
Nikkilä Eetu
Pietiläinen Pekka

Nettivastaava
Eetu Nikkilä
eetu.nikkila(a)outlook.com

Kolhon Kyläyhdistyksen toiminnan lähtökohdat

  • Luoda edellytykset Kolhon kyläyhteisön pitämiseksi asuttuna ja elinvoimaisena.
  • Toimia yhdyssiteenä alueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen välillä.
  • Alueen omaleimaisuuden ja viihtyvyyden lisääminen, sekä alueen ympäristön hoidon ja matkailun kehittäminen ja parantaminen.
  • Lisätä ja syventää asukkaiden kotiseutu tuntemusta perinnetietoutta ja yhteishenkeä sekä lisätä heidän kiintymystään kotiseutuunsa.

Kyläyhdistyksen säännöt
Avaa PDF-muodossa

Kyläyhdistyksen järjestämää toimintaa Kolhossa
Kulkurinkuusi tapahtuma on vuosittain joulukuun alussa järjestettävä juhla, johon sisältyy mm. kuusen valojen sytytys, kylän kulkurin valinta, myyjäiset, arpajaiset sekä lasten kuusijuhla ohjelmaa. Kolhon ravit Jääravitapahtuma Kaijanselän jäällä on järjestetty kyläyhdistyksen toimesta vuosina 2000 ja 2003. Jääravit olivat hyvin suosittuja ja myös yhdistyksen kannalta tuottoista toimintaa. Leudot talvet ovat olleet suurin syy, että vastaavia tapahtumia ei olla myöhemmin järjestetty.

Kyläyhdistyksen monivuotisen työn tuloksena Kolhon rantateatteri valmistui kesäkuussa 2003 Ukonselän rantaan. Kolhon rantateatterin näyttämörakennus, katsojatilat ja teatteri vihittiin käyttöön 15.6.2003. Avajaisnäytöksenä oli Raimo Suurosen kirjoittama farssi ”Mooses ja mahvian miehet”. Aina kesän mittaan rantateatterissa nähdään ja kuullaan mm. musiikki ja lauluesityksiä. Näin oli monen vuoden ajan. Teatteriesitykset kokosivat katsojia myös paikkakunnan ulkopuolelta. Nuorten esiintyjien muuttaessa opiskelujen perässä muualle, sateisten kesien ja muiden syiden vuoksi, Vilppulan Harrastajanäyttelijöiden esityksistä ei olla enää saatu viime vuosina nauttia. Suurin syy oli varmaan se, että Kolhon Seuratalon huono kunto ei enää mahdollistanut toimia rakennuksessa.

Rantateatteri on kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä eri tapahtumien näyttämönä, kun asiasta sovitaan etukäteen.

Juhannuskisat pidetään lapsille Kolhon urheilukentällä, lajeina mm. juoksu,pituushyppy sekä pallon- ja keihään heitto. Osallistujamäärä on noussut vuosittain, ollen juhannuksena 2004 yli 80 lasta. Vuosi vuodelta osanottajien määrä lisääntyi, aina vuoteen 2011 asti, jolloin vietettiin tapahtuman 10-vuotisjuhlaa. Tämän jälkeen Kolhossa on järjestetty Kolhoviikon puitteissa eri tapahtumia eri ikäisille osallistujille.

Juhannuskisat 2004

Lasten ja nuorten liikuntakerho on liikuntapainotteinen kerho, johon on osallistunut vuosittain noin 30-40 lasta ja nuorta. Syysmarkkinat Kolhon Kyläyhdistys on järjestänyt yhdessä Kolhon Työväenyhdistyksen kanssa Kolhon työväentalolla, Vaihtolassa.

Kesätori Kolhon koulun pihamaalla on järjestetty kyläyhdistyksen toimesta perjantai iltapäivisin kesäkuun puolivälistä elokuun loppuun. Kolhon tenniskenttä on Kolhon urheilukentän vieressä sijaitseva ”massa”-pintainen tenniskenttä, jota kyläyhdistys ylläpitää.

Kolhon kyläyhdistys työnantajana

Kolhon kyläyhdistys on palkannut kesäisin Kolholaisia nuoria ns. ”tonni kampanjalla” vetämään lapsille ja nuorille tarkoitettua liikuntapainotteista kerhoa. Joulukuussa vuonna 2002 kyläyhdistys palkkasi työntekijän hoitamaan koulun jääkiekkokaukalon jäätä sekä kesäisin huolehtimaan Kolhon urheilukentän ja tenniskentän hoidosta.

Muuta toimintaa

Kyläyhdistys on myöntänyt rahallista avustusta lasten ja nuorten liikuntakerholle, sekä Kolhon koululle pianon ostoa varten. Kyläyhdistys on järjestänyt siivous-ja risusavottatalkoita lähiympäristön kaunistamiseksi ja viihtyvyyden lisäämiseksi. On tehty aloitteita Vilppulan kuntaan tärkeiksi katsotuista Kolhon taajamaa koskevista hankkeista. Vilppulan ja Mäntän yhdistyttyä, Kolhon kyläyhdistys on jatkanut aloitteiden tekemistä ja on ollut näin viemässä Kolhon kehitystä omalta osaltaan eteenpäin.

Toiminnan peruspilarit

Kyläyhdistyksen toiminnan kannalta ratkaisevia tekijöitä on ollut ”vapaaehtoinen talkootyö”, jota ilman ei monia juhlia ja tapahtumia, kuten ”Kolhon jääraveja” olisi voitu järjestää. Kesällä 2003 vihitty ”Kolhon rantateatteri” syntyi monivuotisen vapaaehtoisen talkootyön ja suunnittelun ansiosta.

Toinen tärkeä tekijä kyläyhdistyksen toiminnan kannalta on ollut paikallisten yritysten ja liike-elämän antama rahallinen ja aineellinen ”sponsoriapu” ja tuki monien toimintojen rahoituksessa ja tarvikkeiden hankinnassa.