Toiminta

Yhdistystoimintaa Kolhossa

Alla näet listan Kolhon kylän alueella toimivista eri yhdistyksistä ja yhteisöistä. Listan nimeä painamalla sivu siirtyy valitun yhteisön kohdalle. Tiedot löytyvät järjestyksessä myös vierittämällä sivua alaspäin.

Kolhon eläkkeensaajat
Kolhon VPK
Mänttä-Vilppulan seurakunta
Ortodoksinen kirkko
Työväenyhdistys
Kolhon nuorisoseura
Kolhon Vihuri
Harrastajateatteri
Kolhon eräveikot
Kolhon kalaveikot
Mannerheimin lastensuojeluliitto
Maamiesseura
Maatalousnaiset
SPR – Kolhon osasto
RATAM

Kolhon eläkkeensaajat

Puheenjohtaja Seija Käpyaho
p. 040-703 8778
Sihteeri Tellervo Vehmasaho
p.050-599 7147

Eläkeläisten yhteenliittäjä

Kolholaisten eläkkeensaajien yhteenliittäjä, jonka kerhotoiminta on erittäin vilkasta. Tällä hetkellä pyörii Boccia, matkailu- sekä jumppakerho.

Retkeilytoiminta on erittäin vilkasta. Kotimaan matkojen lisäksi käydään ulkomailla 4-5 kertaa vuodessa. Vierailumatkoja tehdään yhdessä Kolhon maatalousnaisten kanssa.

Lisäksi on lauluharrastustoimintaa, joka tapahtuu Autere-opiston puitteissa ja eläkeläiset järjestävät iltapäivätansseja Hotelli Keurusselällä.

Kotisivut

Kolhon VPK

Tapio Laurio
Jari Eskelinen

Palotoimen hoitoa ammattitaidolla

Kolhon palotointa hoiti alkuaan Kolhon Tehdaspalokunta, kunnes vuonna 1944 perustettiin Kolhon vapaaehtoinen palokunta. Vilppulan kunnan ja Kolhon VPK:n välinen sammutus sopimus solmittiin samana vuonna. Nykyinen paloasema valmistui vuonna 1948.

Yhteistyö Vilppulan palokunnan kanssa on ollut hyvin vilkasta mm.yhteisten koulutustapahtumien muodoissa. Lakisääteisten palo-ja pelastustoimen sekä ensivastetoiminnan lisäksi VPK on osallistunut talvisin urheilupaikkojen hoitoon.

Varojen keruuta on hoidettu talkootöillä, sukelluspalvelulla ym. Tällä hetkellä Kolhon VPK:n kirjoilla on 21 vakituista henkilöä. Nuoriso-osastossa toimii 12 nuorta, heillä on ollut vilkasta ja aktiivista toimintaa.

Mänttä-Vilppulan seurakunta

Manta Jurtila

Mänttä-Vilppulan seurakunnan kotisivuille

Ortodoksinen kirkko

Toivo Nikoskinen
p. 050-431 6431

Ortodoksisiirtolaisten jumalanpalveluspaikka

Sodan jälkeen asettui Kolhon seudulle asumaan noin 350 ortodoksisiirtolaista. Koska kotikirkot olivat jääneet rajan taakse, etsivät he täältä paikkaa, jossa voisivat pitää jumalanpalveluksia. Aluksi jumalanpalveluksia pidettiin Kolhon vanhalla koululla, mutta monien esiintulleiden hankaluuksien vuoksi päätettiin kuitenkin rakentaa oma temppeli.

Aluksi temppeli, myöhemmin kirkko

G.A.Serlachius lahjoitti tontin temppeliä varten ja rakentaminen aloitettiin talkootyönä ja lahjoitusvaroin vuonna 1952. Temppeli valmistui vuonna 1953 ja vihittiin pyhän kolminaisuuden rukoushuoneeksi 16.6.1955. Koska temppeli oli rakennettu kirkon piirrustuksilla, vihittiin se kirkoksi 26.6.1977.

Ortodoksiseurakunnan nykytoimintaa

Kolhon alueen ortodoksiyhteisöön, johon kuuluvat Kolho, Vilppula, Mänttä ja Ruovesi, käsittää n.140 henkilöä. Kolho kuuluu Tampereen ortodoksiseen seurakuntaan ja Helsingin hiippakuntaan. Seurakunnassa on kaksi pappia ja jumalanpalveluksia suoritetaan kerran kuukaudessa ja tällöin kirkossa käy keskimäärin 18 sanankuulijaa.

Työväenyhdistys

Vanhin Kolhossa toimiva yhdistys

Kolhon työväenyhdistys perustettiin vuonna 1906 nimellä Vesi-Keuruun Työväenyhdistys. Nykyisen nimensä yhdistys sai vuonna 1912.

Ensimmäinen työväentalo rakennettiin jo perustamisvuonna Lehmisaareen. Kolhon sahan laajentumistarpeen vuoksi neuvotelttiin sopimus maanvaihdosta ja rakennettiin uusi ja suurempi työväentalo nykyiselle paikalleen Kaarelaan.

Kiinteistön nimeksi tuli Vaihtola, se valmistui ja otettiin käyttöön vuonna 1928. Uudessa työväentalossa alkoi monellainen harrastustoiminta, oli urheilutoimintaa, puhe ja näytelmäkerho, torvisoittokunta jne. Vuonna 1949 valmistui työväentalon laajennus, jolloin se sai nykyisen ulkoasunsa.

Työväentalo myytiin ja ostettiin takaisin

Ajauduttuaan taloudellisiin vaikeuksiin, joutui työväenyhdistys myymään talonsa G.A.Serlachius Oy:lle vuonna 1963. Hoidon puutteessa talo rappeutui pahoin, ja ostettuaan talon takaisin itselleen vuonna 1978, työväenyhdistys joutui peruskorjaamaan sitä lähes kymmenen vuoden ajan.

Varoja peruskorjaukseen hankittiin lahjoitusten, keräysten ja bingotoiminnan tuottojen avulla ja työ tehtiin talkoovoimin.

Monenlaisen toiminnan näyttämönä

Työväentalossa on toiminut mm. Kolhon sivukirjasto ja elokuvateatteri ja se on ollut luonnollisesti poliittisen- ja yhdistystoiminnan keskuksena.

Työväentalo ei ole enään Työväenyhdistyksen omistuksessa, vaan yksityisen tahon Eija Lintulan.

Kolhon nuorisoseura

Jorma Mäkinen
p. 0400 586 921

Kolhon seuratalo järjestöjen ahkerassa käytössä

Kolhon nuorisoseuran perustettiin vuonna 1918 Ylä-kolhon talossa. Nuorisoseuran johtohahmona toimi vuosikaudet opettaja Aarne Mäkinen. Oma toimitalo Kolhon Seuratalo valmistui vuonna 1932.

Heti valmistuttuaan talo oli kovassa käytössä. Eri seuroilla oli omat huoneensa ja juhlasalissa seurat järjestivät vuorotellen juhlia toimintansa rahoittamiseksi. Siellä toimi mm. Kolhon suojeluskunta, Lotta Svärd-järjestö, Maamiesseura, Kolhon nuorisoseuran urheilijat, näytelmäkerho, tanhuryhmä ja torvisoittokunta.

Seuratalon tulipalo

Nuorisoseurassa toimi myös Kirjakerho, jonka jäsenet lahjoittivat hankkimansa kirjat Seurantalolla toimineeseen kirjastoon. Vuonna 1958 tapahtuneessa Seurantalon tulipalossa tuhoutui tämä arvokas kirjasto.

Toiminta hiljentyy

Sodan jälkeinen aika aina 1960-luvulle asti oli vilkkaan toiminnan aikaa, tällöin toimivat mm. näytelmä- , voimistelu-, musiikki- ja kansantanssikerhot. Nykyisin Kolhon nuorisoseuran toiminta on innokkaiden vetäjien puuttuessa hieman hiljentynyt. Joitakin kesäretkiä kyllä järjestetään.

Kolhon Vihuri

Harri Colliander, pj

Tiina Takala, siht.

Perinteikäs urheiluseura

Työväen Urheiluseura Kolhon vihuri perustettiin vuonna 1921. Alkuvuosina seuran päälaji oli paini ja myöhemmin hiihto, yleisurheilu, voimistelu ja jalkapallo, nyrkkeily,pesäpallo ja koripallo.

Vihurin alkutaipaleeseen liittyi taloudellisia vaikeuksia, ei ollut kunnan verovaroin ylläpitämiä toimitiloja, ei koulutus- eikä kuljetuskustannusavustuksia, sponsorirahoista puhumattakaan.Toiminnassa oli välillä suuria vaikeuksia.

Lentopallomenestystä

Palloiluhallin valmistuttua ,vuonna 1991, alkoi Kolhossa lentopallon kukoistuskausi, jolloin aktiiviharrastajia oli 80-90 henkilöä.

Vuonna 1993 Teuvo Virtasen valmentama E-tyttöjen joukkue voitti kultaa kaikissa pelaamissaan sarjoissa. Tällä hetkellä toimintaan kuuluvat harrastusmuotoinen salibandy,sähly, sekä kuntolentopallo. Kolhon Vihurin toimesta järjestetään myös liikuntakerhoja esikoulu-ikäisille, sekä 1-4 luokkalaisille nuorille.

Varojenhankintatoimintaa

Tällä hetkellä rahanlähteenä ovat juoma-automaattien hoito Kolhon tehdasalueilla, mainosten jakaminen, siivoustalkoot, illanviettojen järjestäminen sekä kioskin pitäminen urheilutapahtumien yhteydessä palloiluhallilla.

Historiaa

Kolhon Vihuri on osallistunut aktiivisesti toimintansa aikana liitto-ja piirijuhliin. Vuonna 1986 järjestettiin yhdessä Kuoreveden tovereiden, Mäntän Valon ja Vilppulan Tähden kanssa piirijuhlat Mäntässä.

Myös TUL:n erikoistapahtumiin on osallistuttu suurella joukolla ja menestyksekkäästi.

Harrastajateatteri

Vilppulan harrastajateatteri

Puheenjohtaja Urpo Jokipalo, Keuruu, puh. 044-555 1090
Sihteeri Hilkka Koivula, Kolho
Rahastonhoitaja Marjo Alasentie, Mänttä
Näyttömömestari Jouni Peräinen, Kolho

Seuraavan näytelmän ohjaaja Markus Nurmesniemi, Mänttä

Koivuniemestä Kolhoon

Vilppulan harrastajateatteri perustettiin vuonna 1991. Toiminta lähti käyntiin Vilppulan Koivuniemessä, mutta paikka osoittautui liian pieneksi suurelle harrastajaryhmälle. Suuremmat työskentelytilat löydettiin Kolhon Seuratalolta, jonka suojissa teatteri on toiminut näihin päiviin asti.

Ensimmäinen näytelmä

Ensimmäinen näytelmä oli Niskavuoren nuori emäntä, jonka harjoitukset aloitettiin vuonna 1991, ja kantaesitys oli keväällä 1992. Tästä alkaen on vuosittain valmistunut vähintään yksi näytelmä. Joinakin vuosina on valmistettu kaksi näytelmää, joista toinen on ollut nuorten voimin nuorille suunnattu näytelmä ja toinen aikuisharrastajien tekemä esitys.

Innostunut harrastajaryhmä on saanut hyvän vastaanoton

Teatteriharrastuksesta ovat kiinnostuneet kaikenikäiset 7-vuotiaista 70-vuotiaisiin saakka. Harrastajista, joita on ollut noin 40 henkilöä, on suuri osa nuoria, joille teatterista on muodostunut hyvin tärkeä harrastusmuoto. Vilppulan harrastajateatteri on rahoittanut pääsylipputuloilla lavaste-ja rekvisiittahankinnat, markkinoinnin ja osaksi ohjaajan kulukorvaukset.

Talkootyön osuus on erittäin suuri. Lavasteiden rakentamisen lisäksi joudutaan joka esitykseen rakentamaan myös nouseva katsomo, ja purkamaan esitysten jälkeen. Innostuneet harrastajat ovat viettäneet yhdessä lukuisia tunteja saadakseen näytelmäesityksistä katsojille mahdollisimman nautittavia.

Yleisö on pitänyt harrastajateatterin esityksistä. Jokaisen näytelmän on nähnyt keskimäärin 600-800 henkilöä. Vuonna 1997 esitetyn näytelmän Don Huan näki noin 850 henkilöä, ja samoihin katsojalukemiin päästiin vuonna 2001, jolloin esitettiin näytelmäTulitikkuja lainaamassa.

Kolhon rantateatteri

Harrastajateatterin suurimpaan ongelmaan ”omien tilojen puutteeseen” saatiin merkittävä parannus, kun Kolhon upo uusi Rantateatteri otettiin käyttöön 15.6.2003.

Teatteriin mahtuu 320 katsojaa ja se sijaitsee Kolhon keskustaa ympäröivän järven Ukonselän rantamaisemassa. Rantateatterin avajaisesityksenä oli farssi ”Mooses ja mahvian miehet”, jonka 4-esitystä keräsi 500 katsojaa. Tämä Raimo Suurosen kirjoittama farssi on ollut erittäin suosittu ja sen on nähnyt kaikki esityskerrat huomioon ottaen lähes 2000 henkilöä Kolhon seudulla.

Kolhon eräveikot

Pekka Pietiläinen
p. 050-526 9241
Jarmo Kemppainen

Metsästyksen harrastajien etujärjestö Kolhossa

Hunnunsalmi, eli nykyinen Kolhonsalmi, oli 1500-luvun alussa erämaiden rajana. Salmen pohjoispuolella kävivät metsästämässä ja kalastamassa Lempäälän talojen miehet, salmen eteläinen puoli taas kuului Sääksmäen talojen erämaihin.

Tällä vanhalla metsästysmaiden rajalla, Hunnunsalmen rannalla Eevalassa, pidettiin 18.1.1945 yhdistyksen perustamiskokous. Yhdistyksen nimeksi tuli Kolhon Metsästysseura, johon pian liittyi jäseneksi 30 metsämiestä.

Monipuolista toimintaa

Metsästyksen lisäksi yhdistyksen virkeästi alkaneeseen toimintaan kuului jo tuolloin mm. riistanhoito, salametsästyksen estäminen, koirakurin parantaminen, sekä yhteiset, koko perheen illanvietot.

Vilkas toiminta sai paikkakunnan kalamiehet tulemaan mukaan yhdistyksen toimintaan. Niinpä vuonna 1959 yhdistyksen nimikin muuttui Kolhon Erä- ja Kalaveikoiksi. Kalamiehet saivat yhdistyksessä oman jaostonsa.

Vuonna 1976 kalamiehet erosivat yhdistyksestä omaksi seurakseen. Tässä samassa yhteydessä tarkistettiin yhdistyksen sääntöjä ja sen nimeksi muutettiin Kolhon Eräveikot.

Vapaa-ajan viettoa metsästysharrastuksen parissa

Ampuma-ja kilpailutoiminta on aina kuulunut yhdistyksen toimintaan, mutta vuonna 1960 hankittu ensimmäinen savikiekkoheitin mahdollisti säännöllisten harjoitusten ja kilpailujen aloittamisen.

Toimintansa yhdistys on rahoittanut keräämällä jäseniltään jäsenmaksun, jolla on katettu pakolliset kulut. Varsinaisesti toiminta on kuitenkin ollut mahdollista yhdistyksen puuhamiesten sekä jäsenten talkootyön ansiosta.

Tänä päivänä yhdistys tarjoaa jäsenilleen runsaasti mahdollisuuksia viettää vapaa-aikaansa metsästyksen ja siihen liittyvien seuratoiminnan, riistanhoitotöiden tai metsästysammuntojen parissa.

Kolhon kalaveikot

Puheenjohtaja
Jukka Käpylä
0505418860

Sihteeri
Ari Kortelahti
0505269240

Kalastuksen harrastajien etujärjestö Kolhossa

Yhdistys on perustettu vuonna 1957 nimellä Kolhon Erä-ja Kalaveikot ry. Nykyisen nimensä yhdistys sai vuonna 1976. Kolhon kalaveikkojen tarkoituksena on vaalia ja syventää harrastusta kalastukseen ja kalavesien hoitoon, sekä järjestää jäsenilleen tilaisuuksia vapaa-aika -kalastukseen. Yhdistyksessä on tällä hetkellä (v.2004) noin 100 jäsentä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • Harjoittaa valistus-ja neuvontatoimintaa järjestämällä kokouksia ja esitelmätilaisuuksia
  • Julkaisee kalastus alaa käsittelevää aineistoa
  • Ylläpitää nuorisotoimintaa
  • Hankkii kalavesiä jäsentensä käyttöön ja hoitaa niitä

Kolhon kalaveikot on ollut mukana mm.seuraavien kalastustapahtumien järjestelyissä:

  • Järjesti SM-kesäongintakilpailut vuonna 1983
  • Oli mukana kesäonginnan SM-järjestelyissä Mäntässä vuonna 1993
  • Oli mukana talvionginnan SM-järjestelyissä Orivedellä vuonna 1998
  • Oli mukana ”pilkiten kuntoa”-tapahtuman järjestelyissä vuonna 2002

Kolhossa yhdistys on järjestänyt useita piirinmestaruusongintakisoja.

Mannerheimin lastensuojeluliitto

Kolhon paikallisyhdistys

Kolhon paikallisyhdistys on perustettu vuonna 1925, ja se toimi yhdessä SPR:n Kolhon osaston kanssa yhteisenä yhdistyksenä muutaman vuoden ajan. Yhdistys on järjestänyt lapsille erilaisia kerhoja , uimakoulutoimintaa, jakanut EU-ruokapaketteja sekä järjestänyt itsenäisesti tai muiden yhdistysten kanssa äitienpäivä-ja isänpäiväjuhlia sekä lastentapahtumia.

Kolhon yhdistys on neuvonut,kouluttanut ja avustanut perheitä,lapsia ja nuoria tiedollisesti sekä taloudellisesti avustusten muodossa. Yhdistyksen toiminnan vahvuus on olla lähellä ihmisen arkielämää, perhettä ja lapsia ja olla heidän puolestapuhujinaan nyt ja tulevaisuudessa.

MLL:n Kolhon paikallisyhdistys tarjoaa sinulle mahdollisuuden mm. lasten ja vanhempien yhteiseen toimintaan, saada tukea ja löytää uusia ystäviä, järjestää harrastustoimintaa, osallistua vapaaehtoistyöhön sekä vaikuttaa asuinympäristösi elämään ja hyvinvointiin. Kaikki halukkaat lämpimästi mukaan toimintaan!

Lisätietoja toiminnasta

mllkolhon@gmail.com
MLL:n Kolhon osaston kotisivut

Maamiesseura

Pekka Pietiläinen

Maanviljeliöiden neuvontajärjestö

Vuonna 1937 perustettu Kolhon maamiesseura on toiminut koko historiansa ajan maanviljeliöiden neuvontajärjestönä. Sodan jälkeen maanviljelijöitä opastettiin mm.vehnänviljelyssä ja pellavankasvatuksessa sekä perustettiin erillaisia osuuskuntia.

Maamiesseuran toimintaa tarvitaan yhä

Maataloudesta toimeentulonsa saavien määrä on Suomessa kovasti pienentynyt, mutta silti maamiesseuran palveluja tarvitaan edelleen. Euroopan Unioniin liittyminen on lisännyt kovasti maamiesseuran neuvontatoimintaa.

Kolhon maatalousnaiset

Liisa Martikainen
p. 044-314 7487
Eila Martikainen

Kolhon Maatalousnaiset on Maamiesseuran alaosasto. Se perustettiin 8.4.1945. Toiminta oli alkuvuosina vilkasta oli vispiläntekokursseja, ruuanlaittokursseja, opastettiin pellavan kasvatuksessa, loukutettiin pellavaa ja rakennettiin kangaspuita.

Tällä hetkellä Kolhon maatalousnaisiin kuuluu noin 40 jäsentä. Toimintaan kuuluvat mm. tupaillat, joita järjestetään kerran kuukaudessa. Siellä tehdään käsitöitä, kudotaan lapasia sekä järjestetään arpajaisia, joilla kerätään rahaa toimintaan. Yhdistys järjestää myös käsityökursseja, teatterimatkoja, pikkujoulutilaisuuksia sekä pyöräilytapahtumia.

SPR – Kolhon osasto on yhdistetty vuonna 2013 Vilppulan osastoon

Terhi Roive

Kolhon osasto

SPR:n Kolhon osasto on perustettu vuonna 1950. Alkuvuosikymmeninä toiminta oli erittäin vilkasta, johon kuului mm. yhteisten tapahtumien järjestäminen yhdessä Vilppulan osaston kanssa. Myös verenluovutustilaisuuksia oli säännöllisesti.

Ensiapuryhmän aktiivi toiminta

Osaston ensiapuryhmä toimi 1980-luvun loppupuolella voimakkaasti. Ryhmä harjoitteli säännöllisesti ja osallistui ensiapukilpailuihin ja näytöksiin sekä kävi koulutuksessa eri tehtäviin.Ryhmä toimi päivystystehtävissä erilaisissa yleisötapahtumissa Mäntän, Vilppulan ja Virtain kuntien alueilla.

Varoja toimintaansa ensiapuryhmä hankki mm. kahvinkeitolla bingossa ja kalakilpailuissa, arpajaisilla, myyjäisillä ja kirpputoritoiminnalla. Monen aktiivijäsenen muutettua pois paikkakunnalta on ensiapuryhmän toiminta hiljentynyt.

Osaston nykyiset toimintamuodot

Viime vuosina toiminta on ollut myyjäisiin osallistumista, varojen hankintaa mm.nälkäpäiväkeräyksen muodossa. Oman kylän vanhuksia on muistettu joinakin vuosina joulun alla ja ryhmäkodilla on käyty tervehdyskäynnillä pari kertaa vuodessa. Myyjäisistä saatuja tuloja on käytetty lasten ja nuorten harrastusten tukemiseen sekä huumevalistukseen.

RATAM

Raino Mustonen
p. 0400-203 170

Kotisivut