Jäseneksi liittyminen

Kolhon kyläyhdistyksen jäseneksi liittyminen

Kyläyhdistys on toiminut aiemmin perustamisestaan lähtien v:sta 1997 sillä periaatteella, että jokainen kolholainen, voi halutessaan olla yhdistyksen jäsen. Yhdistyslaki velvoittaa
kuitenkin, että yhdistyksellä pitää olla jäsenrekisteri.

Niinpä yhdistyksen hallitus on käynnistänyt jäsenten hankintakampanjan. 23.2.2012 pidetyssä Kolhon kyläillassa jäseneksi liittyi jo 58 henkilöä. Tällä hetkellä, 4.8.2016, jäseniä on jo 422, jäsenrekisterilistoja on Kolhon kirjastossa. Jäseneksi voi liittyä myös entinen kolholainen sekä kesä-kolholaiset.

Mikäli haluat antaa sähköpostiosoitteesi kyläyhdistyksen käyttöön (tiedottamista varten), voit lähettää sen palauteikkunan kautta.

Kolhon kyläyhdistys ry ei peri jäseniltään jäsenmaksuja, mutta toivoo jäseniltään omaehtoista aktiivisuutta oman kylän asioiden hoidossa. Mitä suurempi yhdistyksemme jäsenmäärä on, niin sitä suurempi painoarvo yhdistyksen tekemillä aloitteilla on, esim. kaupungin suuntaan.

Tässä yhteydessä on vielä hyvä mainita, että kyläyhdistyksen yleisissä kokouksissa eli kevät- ja syyskokouksissa käsiteltävät ”muut esille tulevat asiat” on toimitettava suullisesti tai kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle hyvissä ajoin, vähintään 14 päivää ennen ko. kokouksia.

Terveisin Tuula Juurakko, pj